Grupy newsów

Jak się zapisać do KF?

Aby zapisać się do Klubu Fotografa należy:

A. Przesłać do nas ankietę z następującymi danymi:
1. Imię (drugie imię), nazwisko
2. Adres zameldowania (o ile istnieje)
3. Adres do korespondencji
4. Kontaktowy adres e-mail
5. Numer telefonu
6. Wykształcenie i wykonywany zawód
7. Umiejętności pozafotograficzne, które mogą być przydatne w Klubie (np. umiejętności organizatorskie, animacja społeczna, tworzenie stron internetowych, możliwość pisania wniosków o dofinansowania, znajomość fundrisingu itd.)
8. Informacje o swojej rodzinie (opcjonalnie)
9. Stopień zaawansowania w fotografii (prosimy podać jak od jak dawna trwa zajmowanie się fotografią, jakie ma się doświadczenie, osiągnięcia, nagrody, stopnie naukowe lub zawodowe itp.)
10. Referencje od 2 pełnoprawnych członków Klubu Fotografa*
11. Uwagi własne
B. Opłacić składkę członkowską.
Oczywiście, jeśli nie chcemy zdradzać o sobie wszystkich szczegółów, to mamy do tego prawo, jednak Klub ma mieć rodzinną atmosferę, a o wiele łatwiej się współpracuje, gdy Klubowicze znają się nawzajem.

Wnioski można przesłać e-mailem lub pisemnie.

SKŁADKI:
a) składka wpisowa: 50 zł (jednorazowo)
b) składka klubowa: 10 zł/m-c (120 zł/rok)

Składki należy wpłacać gotówką na ręce Prezesa lub Skarbnika KF lub przelewem na konto:
Klub Fotografa
INSTYTUT PÓŁNOCNY
ul. Mydlana 3
51-502 Wrocław
23 1440 1185 0000 0000 1402 7203  (Nordea)

ANKIETA: Zgłoszenie do Klubu Fotografa (plik Word, typ: docx)

 

________________________

*) W przypadku braku rekomendacji, w pierwszym okresie działania Klubu, rekomendacji udziela p.o. Prezesa Klubu osobiście na podstawie złożonych dokumentów (dotyczy to zwłaszcza otwierania oddziałów Klubu w innych miastach).