Grupy newsów

Zarząd KF

Klub Fotografa jest jednostką wewnętrzną fundacji INSTYTUT PÓŁNOCNY. Zgodnie ze swoim statutem organami zarządzającymi są:

Prezes Klubu Fotografa: p.o. …

Kapituła Mistrzów


Opiekun KF z ramienia IP: Rafał Warzecha